Roboweb, voor Particulier en Zakelijk | Hulp op afstand

Data Back-up

Heeft u uw data veilig staan

Stel uzelf de vraag "ga ik huilen als ik mijn data kwijt ben?"

Beantwoord u deze vraag met nee dan is er niks aan de hand.

Beantwoord u deze vraag met ja dan dient u actie te ondernemen.

Principe van back-up is dat je op 2 locaties je actuele data hebt

dit kan op 3 manieren:

  1. een externe usb schijf gebruiken die je regelmatig aan je computer hangt en dan een backup programma laat draaien.
  2. een Netwerk schijf (NAS = Networked Attached Storage) gebruiken waarop je alle data automatisch heen back-upt
    • wij kunnen dan ook instellen dat uw NAS een back-up gaat maken naar de cloud, bijvooorbeeld naar de OneDrive
  3. direct in de iCloud of de Onedrive te werken

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig? bel ons gerust op 015 369 7799